Sözlükte "reorganizasyon" ne demek?

1. (bir kurum, bir kuruluş vb. için) yeniden düzenleme, yeniden düzen verme, örgütleme, yeniden yapılanmareorganizasyon

Reorganizasyon kelimesinin ingilizcesi

n. reorganization, readjustment, reconversion, redeployment
Köken: Fransızca

Reorganizasyon ne demek? (Ekonomi)

(Reorganization) Fransızca "reorganisation" kelimesinden gelir. Yeniden organize etmek, düzenlemek anlamındadır. Bir işletme veya kurumda verimliliği artırmak için mevcut yönetim sisteminin değiştirilmesi, yeni kurallar ve yeni yöntemler uygulanması durumudur.